Preus d'allotjament


Preus d'allotjament de 6 persones (reserva minima 2 nits)

5 o 6 persones

cap de setmana

300 €

330€

5 o 6 persones

Una setmana

790€

940€

LLit extra

15€ x nit

15€ x nit

Cuna

gratuit

gratuit

Per a més informació: contacto@rectoriacastellar.com
Para más información:Tel. 872 005030 / Tel. 669 486 265

© Rectoria de Santa Maria de castellar, 2004 - contacto@rectoriacastellar.com